• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Hulp bij narcistische mishandeling


“Boosheid is een uiting van een dieper probleem … en dat, voor mij, is gebaseerd op onzekerheid, eigenwaarde en eenzaamheid”
Naomi Campbell


Sporen van narcistisch misbruik

Narcistisch misbruik laat diepe sporen na. Het gaat samen met gevoelens van je waardeloos voelen, onzekerheid, zelftwijfel, het idee dat je niet goed genoeg bent. Als je lang in een situatie hebt gezeten waarbij je het gevoel had dat er geen uitweg was, Kwan het zijn dat je jezelf bent kwijtgeraakt. Veel kans dat dit samen gaat met frustratie en boosheid. Boosheid die zich helaas te vaak op jezelf richt. Of een gevoel van leegte waarbij je jezelf volledig bent kwijtgeraakt.


Herkenbaar?

Meestal ontwikkel je strategieën om niet met dit nare negatieve gevoel over jezelf geconfronteerd te worden. Bijvoorbeeld: je blijft aan de veilige kant, op de achtergrond, of je gaat er vol in om je vervolgens steeds meer terug te trekken. Hard werken, imponeren, perfectionisme dient als afleiding van de last die je in je rugzak met je meesjouwt.


Symptomen

Veel symptomen zijn denkbaar. Deze hangen samen met het negatieve denken over jezelf wat een logische gevolg is van onzekerheid:
• Diep van binnen heb je het gevoel dat je niet voldoet of de moeite waard bent
• Je bent kritisch over jezelf, er is vrijwel altijd een kritische stem
• Je bent gevoelig voor kritiek en voelt je snel tekort schieten
• Je voelt je vaak inferieur/minder en hebt vaak het gevoel er niet helemaal bij te horen
• Je ervaart negatieve gevoelens en reageert vaak met heftige gevoelens/emoties
• Je bent bang om door de mand te vallen (bv dat je uiterlijk ‘een lege huls’ is)
• Je leeft in onbewuste negativiteit: heb de behoefte om een ‘ideaal mens’ te zijn
• Je bent bang voor afkeuring/ afwijzing en gevoelig voor hoe anderen je beoordelen


De cirkel doorbreken

Meestal is het geen kwestie van uitsluitend negatief denken. Het belangrijkste is om te achterhalen wat ten grondslag ligt aan je onzekerheid. Veel voorkomende situaties die kunnen leiden tot onzekerheid:
  Disbalans ontstaan door chronische stress, burnout, fysieke en emotionele uitputting
  Een tegenvallende prestatie(s) kan je aan het twijfelen brengen over je capaciteiten
  Narcistisch misbruik in je relatie of in je jeugd
  Door invloed van anderen, in je jonge jaren van je opvoeding of pesterijen


Hierna

  Traumaverwerking als blijkt dat er trauma aan ten grondslag ligt
  Het leren herkennen van je stresspatronen, emotionele overbelasting, denkfouten
  (H)erkenning van je eigen kracht, kwaliteiten, zelfacceptatie, zelfvertrouwen
  Om leren gaan met je gevoeligheden, leren kennen van schema’s
  Beeld over jezelf belichten en twijfels over je kunnen
  Stil staan bij de vraag: ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?’


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.
Onzekerheid vereist een aanpak op maat, juist vanwege de oorsprong van deze problematiek

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP