• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Persoonlijke coaching Amsterdam


“Het is niet genoeg te weten, met moet ook toepassen,
Het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen.”
Goethe

Persoonlijke coaching Amsterdam
In persoonlijke coaching sta jijzelf centraal. Het gaat om jouw coachingsdoelen, gekoppeld aan jouw behoeften, talenten, ontwikkelingspunten en blokkades hierbij. Het maakt niets uit waar de vraag over gaat.

Algemene vragen waarop persoonlijke coaching Amsterdam zich richt:
   Vitaliteit en gezondheid
   Communicatie
   Zingeving en bezieling
   Persoonlijke ontwikkeling
   Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
   Beter in je vel komen

Moet het vooral over deze vragen gaan?
De vraag kan ook bestaan uit last die wordt ondervonden. De vraag is dan, wellicht dat je het anders wilt. Of dat je vooral handvatten aangereikt wilt krijgen om beter met een bepaald probleem dat speelt om te gaan. Of dat er simpelweg iemand is die luistert en begrijpt. Of dat een gesprek met een coach lucht geeft aan de zwaarte die je ervaart.

Persoonlijk functioneren
Het zijn vaak de vastgeroeste denkpatronen en blokkades in je lichaam die belemmerend werken. Ook aangeleerde overlevingsstijlen die je hebben geholpen, maar nu niet meer, kunnen je tegenwerken. Deze gewoontes kun je leren ombuigen. Welke methoden ik hierbij gebruik kun je lezen onder coaching. De inzet ervan hangt af van de vragen die je hebt. Ik kan verschillende methoden hanteren, maar welke past hangt af van je vraag en je thema ‘persoonlijke coaching’.

Mijn rol als coach
Coaching draait bij mij om mensen ontmoeten in hun vraag en het gebied wat onderzocht wil worden. Op de eerste plaats faciliteer ik je proces van zelfonderzoek. Bewustwording en in beweging komen is logischer wijs de volgende stap. Soms is mijn rol er een van adviseur of klankbord. Als coach sta ik naast je en help ik je op weg naar verbetering.

Resultaat
Het resultaat hangt sterk af van wat je wil met het traject. Dit is niet puntsgewijs te benoemen. Elke sessie word kort geëvalueerd. Dit helpt om in het proces alert te blijven op de gewenste en haalbare uitkomsten. Door gesprekken, praktische oefeningen, opdrachten wordt gewerkt aan de doelstelling. Het is maatwerk. Het intake gesprek en de leervragen zijn cruciaal voor een goed resultaat.


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP