• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Traumaverwerking


Wellicht is alles wat aan verschrikking leeft
in zijn diepste wezen niet anders
dan iets wat onze liefde nodig heeft
Maria Rilke


Traumatherapie nodigt uit tot compassie

Een traumatische ervaring wil zeggen dat je in je diepste wezen bent geraakt. Vaak ontstaan er klachten en zijn er symptomen van uiteenlopende aard aanwezig als het niet lukt om de ervaring te verwerken en heeft het een effect op  je diepste gevoelens van veiligheid, integriteit en eigenwaarde. In therapie ligt de nadruk op herstel van de verwonding. (trauma is het Griekse woord voor wond).  Dit komt neer op het stimuleren van verwerking, het vrijmaken van spanning van traumatische stress en herstel van balans.

Bij een trauma denken de meeste mensen al snel aan de gebeurtenis zelf: een overval, oorlog, natuurramp, mishandeling of verkrachting. Mijn zienswijze reikt verder. Elke gebeurtenis die te snel, te onverwacht en te heftig, waarvan je later de invloed nog merkt, valt onder trauma. Dus ook een valpartij,  emotionele verwaarlozing, pesterijen, getuige zijn van geweld, en allerlei situaties waarin er een ervaring was van onmacht, ontoereikendheid, een verlies van gevoel van veiligheid en van grenzen zijn hiertoe te rekenen. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen van invloed blijven op je denken, en je doen en laten, het beeld wat je hebt van jezelf en de wereld. Het kan zomaar ineens de kop opsteken, getriggerd door een specifieke situatie die er niets mee te maken heeft.

Praten en anders denken helpen vaak onvoldoende omdat trauma primair biologisch is. Herstel vraagt om verwerking in ons zenuwstelsel, via de weg van het lichaam. Somatic experiencing (SE), is als traumabehandeling hiervoor ontwikkeld.


Wat betekent dit voor de behandeling?

Op de eerste plaats dat er geen diagnose PTSS hoeft te zijn, om profijt te hebben van een traumatherapie.  Bij een trauma is het zenuwstelsel uit balans. Als er nare ervaringen zijn geweest kan het zijn dat je brein deze niet goed heeft kunnen verwerken. Dit uit zich in diverse symptomen:

  Spanning, onrust, prikkelbaar, overmatige alertheid, woede, boosheid, flashbacks
  Weinig meer voelen, of juist veel (hooggevoeligheid), gevoelig voor prikkels
  Gebrek aan levendigheid, onmacht, schuld, schaamte, schrikachtig of op je hoede zijn
  Concentratie-, en slaapproblemen en akelige dromen
  Lichamelijk: oppervlakkig ademen, hartkloppingen, moe, pijn, duizelig, misselijk
  Gevoel van onveiligheid, angst, paniekaanvallen, hyperactiviteit, controledwang

Door traumabehandeling worden de symptomen gereduceerd of weggenomen. Je geeft de gebeurtenis een plaats. Hierdoor word je niet meer getriggerd in allerlei situaties, en je voelt je rustiger, meer ontspannen, energieker en krachtiger. Je raakt meer vertrouwd met je lichaam en wordt niet langer gekweld door angst, schuld en schaamte.


Wat is traumatherapie?

Somatic Experiencing is een psychosomatische methode. Dit betekent dat een trauma een impact heeft op het lichaam (soma). We werken met de dynamiek tussen sensaties in het lichaam, gedachten, gevoel, gedrag, beelden. De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie. ISP is een vervolg ervan, en verfijnt de methode door de hulpvraag te vertalen naar blokkades in het lichaam en directer te kunnen werken met emoties.


Onderscheid in Trauma-aanpak

  Jeugdtrauma of ontwikkeltrauma: laag zelfbeeld, onzeker in contact etc
  Shocktrauma: ongeluk, aanval, misbruik, oorlog, operatie, nare valpartij
  Gestapelde stress: langdurige stress door gebrek aan herstel
  Verliestrauma: ontwrichting door een eenmalige gebeurtenis die veel invloed heeft


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben opgeleid tot traumatherapeut bij Somatic Experiencing Nederland, in SE en diverse vervolg-opleidingen w.o. ISP. Ik heb ook een EMDR opleiding en TRE cursus gevolgd.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP